Moje zaimki to:

ono/jego

(Rodzaj neutralny )

Przykłady użycia w zdaniu:

 • Myślę, że ono jest bardzo miłe, przyjacielskie i urzekające.
 • Tęsknię za jego śmiechem.
 • Będę go potrzebować.
 • Napiszę do niego później.
 • Powiedziałom mu, że je lubię.
 • Chciałobyś pójść do kina?
 • Czy będziesz grało z nami?
 • Kiedy będziesz moo się z nami spotkać?
 • Gdy byłom w domu, zaczęłom gotować.
 • Dostałom wyniki egzaminu i jestem z nich zadowolone.
 • Poszłom z nim do szkoły.
 • Rozmawialiśmy o nim ostatnio.
 • Każde z nich chciało czego innego.
 • To miło, że nas państwo odwiedza.
 • Czy będzie państwo kontynuować subskrypcję?
Formy „byłom”, „zrobiłoś”, itp. są wg RJP poprawne gramatycznie.
Normatywna odmiana rodzaju neutralnego w liczbie mnogiej dostępna jest tutaj, a neologiczna tutaj.
Rzeczowniki zgodne rodzajowo z rodzajem neutralnym to neutratywy.

Odmiana:

Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
ono jego / go / niego mu je nim nim
1 os. 2 os. 3 os. Przymiotniki
–om –oś –o –e

Udostępnij:


Przykłady z tekstów kultury:

Rodzaj neutralny (ono/jego)

 • Alin SzewczykBiogram autorski do zina „ACABADŁO z pieca spadło” (Girls* to the Front), 2021

  • bazgracze, pedalę i (?!). Stowarzyszone w warszawskim labelu i kolektywie muzyczno-artystycznym BAS. W twórczości i odtwórczości skupia się na osobistym podejściu do szeroko pojętego aktywizmu, gra DJ-sety, ilustruje i robi plakaty. Winny za popełnienie komiksu SKRRRT, wydanego przez G*TTF w zinie Conflict.
 • AlthusserLenin and Philosophy and other essays (tł. - Tow. Sara, Instytut Karola Marksa), 2022

  • Proletariuszcza mają 'instynkt klasowy', który pozwala im znaleźć się na proletariackich 'pozycjach klasowych'.
 • Kasia Babis, Marta NowakPowiedz, siostro #26: Tata Maty zmusza nas do nagrywania od szesnastu godzin (podcast), 2021; osoba pisząca do autorek podcastu używa rodzaju niebinarnego; Marta wahając się w pewnym momencie używa formy żeńskiej i dukaizmu

  • Marta: Sama mówisz, że ta kategoria... samo. Samu? Mówisz, że ta kategoria płci nie jest ci najbliższa, więc jakby w ogóle ta kategoria być może nie jest najważniejsza po prostu i brał ślub z tobą i twoimi głupimi przyzwyczajeniami i minami i powiedzonkami i jakby całą twoją konstrukcją...
   Kasia: ...też przekonaniami.
   Marta: ...przekonaniami, całą twoją konstrukcją psychiczną, a nie z tym, że jest tutaj osoba, która jest cis kobietą i jest to kluczowe.
   Kasia: Zwłaszcza, że przecież samo mówisz, że ubierasz się na różne sposoby i ubrania dla ciebie nie mają płci.
   Marta: I on jest z tym wszystkim OK.
   Kasia: Mówisz, że on trochę nie nadąża. Ale szczerze mówiąc, język polski w ogóle trochę nie nadąża.
   Marta: Tak, ja też się zastanowiłam jak mówić, nie?
   Kasia: Wszyscy trochę nie nadążamy. Jest w ogóle ta cała inicjatywa Słownik Neutratywów, żeby tworzyć pewne formy, które w ogóle jeszcze nie istnieją, więc wszyscy, nawet osoby niebinarne, które znam, nadal trochę jeszcze nad tym, wiesz, nadganiają.
 • Gdy nauka jest kobietą UAMKrok w stronę feminatywów (Kampania Tiptop), 2021

  • Kolejną osobą, która dołączyła na pokład naszego cyklu spotkań jest Sybil Grzybowskie, współautorze inicjatywy i strony
  • neutratywy proponującej rozbudowę niebinarnej polszczyzny poprzez neutralne formy wyrazów.
   Z Sybilem porozmawiamy o neutratywach, niebinarnej polszczyźnie oraz o tym, jak dyskryminująca jest polska gramatyka.
   Do pierwszego spotkania zostały już tylko dwa dni!
 • Instytut MarksaGdzie zacząć? Palące zagadnienia polskiego ruchu pracowniczego, 2022

  • Towarzyszcza! Towarzyszki! Towarzysze!
  • ... wartości dodatkowej wypracowanej przez pracowników, pracowniczki i pracownicza.
  • Instytut Marksa jest próbą współpracy intelektualnej pracowniczek, pracowniczy i pracowników.
 • Piotr A. KowalczykZapowiadamy #detalfest2021 - festiwal detalu online w bibliotece TUVIM (Łódzka Organizacja Turystyczna), 2020

  • Autorum książki o łódzkim Złotnie, Zdrowiu i os. Mireckiego oraz ukazującej się niebawem syntezy dziejów Jeżowa, instagramowe kierunkowy44, pokazuje, że podczas wędrówek po najbliższej okolicy może być pięknie, nostalgicznie, tajemniczo, niepokojąco, brzydko, zabawnie, ale nigdy nudno.
 • Maja StaśkoDoświadczyłoś hejtu? [...], 2021

  • Doświadczyłoś hejtu? Nie jesteś samo. Nie jesteś winne. Nie zasłużyłoś na hejt, kimkolwiek jesteś.
 • Maksymilian JakubowiczGrammatyka języka polskiego przez Maxymiliana Jakubowicza ułożona, 1823

  • Czas przeszły
   Pojedyncza Liczba
   Nijaki:
   1. byłom, albo iam było
   2. byłoś, albo tyś było
   3. było
  • Czas przeszło-przyszły
   Nijaki
   1. miałom być, albo iam miało być
   2. miałoś być, albo tyś miało być
   3. miało być
 • Miłość nie wykluczaDziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Niebinarnych…, 2021

  • „Lockdown był dla mnie czasem, w którym mogłom skonfrontować się z uczuciami towarzyszącymi mi od lat. Nigdy nie było mi blisko do tożsamości kobiety - próbowałom wtłoczyć się w tę formę i zrzucić swoją niechęć do niej na karb nieuświadomionego seksizmu. Równocześnie wiedziałom, że równie daleko mi do tożsamości mężczyzny. Zaczęłom czytać o niebinarności, eksperymentować z różnymi imionami, zaimkami, formami ekspresji. Coś we mnie kliknęło, zobaczyłom, że nie jestem skazane na dyskomfort udawania kogoś, kim nie jestem. Kategorie kobiety i mężczyzny nie są jedyną opcją - i bardzo chciałobym, by wiedziało o tym jak najwięcej osób”
 • Rada Języka PolskiegoOpinia o formach „byłom”, „byłoś”, itp., 2003

  • Problem, który Pan poruszył w liście do RJP, jest ciekawy, a jego rozwiązanie może nastąpić przez odwołanie się do opisu kategorii gramatycznych, zawartego w podręcznikach i encyklopediach językowych. Chodzi o to, czy formy 1. i 2. osoby liczby pojedynczej rodzaju nijakiego w czasie przeszłym występują w polszczyźnie, czy są poprawne w naszym języku. Otóż mamy tu do czynienia z dwiema kwestiami: formalno-gramatyczną i semantyczną.
   Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to opis kategorii gramatycznych czasownika w „Encyklopedii języka polskiego” (wyd. III, Wrocław 1999) zawiera informację, że: „W cz[asie] prze[szłym] prócz odmiany przez osobę i liczbę występuje odmiana przez rodzaj: w l. poj. istnieje opozycja rodz. m. : rodz. ż. : rodz. n. (końcówki -ø, -a, -o)” (s. 45), natomiast w tabeli na s. 194 podane są końcówki dla l. poj. czasu przeszłego: -m, -ś, -ø). Nigdzie nie występuje zastrzeżenie, że nie tworzy się form 1. i 2. osoby rodzaju nijakiego w czasie przeszłym. Tak więc z punktu widzenia gramatycznego formy byłom, byłoś, robiłom, robiłoś, widziałom, widziałoś itd. są poprawne, zgodne z systemem językowym.
 • Rony ArielNie identyfikuję się jako aseksualne, 2021

  • Od jakiegoś czasu zastanawiałum się nad sensem identifykacji ze spektrum aseksualnym. I doszłum do wniosku, że nie potrzebuję tego. Jakoś się tak utarło, że osoba aromantyczna musi jakoś identyfikować swoją orientację seksualną. Szczerze? Nie popieram tego. Określanie orientacji seksualnej nie jest konieczne, abym mogło określać siebie jako aromantyczne!
  • Gdy poznałum terminy «primaro» i «archaro», to coś mi «klinęło», że «tak też można». […] Nie muszę być asem, żeby określać siebie jako aromantycznu. […] Skoro są osoby, które określają się wyłącznie za pomocą orientacji seksualnej, to dlaczego ja bym nie mogłu mówić o sobie po prostu aro?
  • Osoby aromantyczne nie są Tobie winne ani aseksualności, ani identyfikacji za pomocą split attraction model.
 • Samanta Dryja-ZabielskaBiogram (na stronie Baba od polskiego), 2022

  • Jestem tęczową osobą nauczycielską. Słucham, wspieram, uczę, bawię. Działam według autorskiego programu, który dostosowuję do indywidualnych potrzeb osoby uczącej się.
  • Stworzyłom pomoc w samodzielnym czytaniu – Lekturownik. Zagadnieniem czytania zajmuję się również naukowo. Napisałom współautorską monografię „Czytanie w praktyce szkolnej. O odbiorze lektur szkolnych” oraz liczne artykuły na temat czytania krytycznego, etycznego, ekokrytycznego.
  • Ukończyłom studia filologiczne I i II stopnia o specjalności antropologiczno-kulturowej i nauczycielskiej a także semestr historii sztuki na UJ.
 • Tow. Dawid, Instytut Karola MarksaProletariuszcza wszystkich orientacji, łączcie się!, 2021

  • Proletariuszcza wszystkich orientacji, łączcie się!
 • Tow. Dawid, Instytut Karola MarksaInflacja, 2022

  • ...koszyk towarów dla przeciętnego obywatelcza pozostaje niezmienny.
 • Tow. Kordas, Instytut Karola MarksaPatriarchalny realizm – czyli o skutkach hegemonii kulturowej burżuazji, 2022

  • Burżuazyjne kłamcza i obłudnicza wysuwają często stwierdzenie jakoby komunizm był «utopią».
  • Naszą dumą i sztandarowym hasłem powinno być to, że ruch socjalistyczny (poczynając od socjaliszczy utopijnych takich, jak Charles Fourier) rozpoznał ucisk patriarchalny, że kiedy reakcjoniszcza zastanawiały się czy kobieta powinna mieć prawo głosu, my już wiedziałyśmy, że walka o wyzwolenie kobiet (i osób queerowych) to nasz obowiązek.
  • «Musimy być queerfobiczne, bo duża część mas ludowych jest queerfobiczna» – krzyczą oportuniszcza [...].
 • Wojciech WernickiNotka autorska (wiewior.blog), 2022

  • Jestem programiszczem aplikacji internetowych, które są moim zamiłowaniem zawodowym i prywatnym. Kod HTML śni mi się już od ponad 10 lat, a praca od prawie pięciu. Specjalizuję się wszechstronnie w aplikacjach Reactowych, od warstwy wizualnej, aż po CI/CD.
  • Obecnie mieszkam w Warszawie. Moje zaimki to ono/jego.
  • Autorze: Wojciech Wernicki
 • Wojciech WernickiMajóweczka (wiewior.blog), 2022

  • Wujo znowu trochę ponarzeka.
  • Ponieważ nie poczułom się najlepiej z faktem, że "wartość rynkowa" wynajmowanego mieszkania w przeciągu roku wzrosła przypadkowo o tyle samo, ile rata kredytu landlordki, szukamy czegoś nowego.
  • Dawno się tak nie wkurwiłom na naród, dawno nie miałom takiej serii banowania ludzi na Twitterze. Na szczęście na Mastodonie luźniej.
 • Biogram Sybila Grzybowskiego jako osoby prowadzącej wykład na festiwalu Nowa Siła Kuratorska, 2021

  • SYBIL GRZYBOWSKIE (ur. 1998) - studencie filologii klasycznej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, aktywiszcze queerowe, członcze Rady Języka Neutralnego, autorze Słownika Neutratywów Języka Polskiego i strony zaimki.pl, osoba niebinarna używająca rodzaju męskiego oraz neutralnego. Pochodzi z Nowej Rudy, działa we Wrocławiu.
 • czytelnia.wolnabiblioteka.pl, 2020

  • Zapomniałam/em/om hasła
 • Grób Frani Krupińskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (Kwatera: GD Rząd: płd Miejsce: 2,3), 1891; zdj. Michał Kulpa

  • Dziecię, zostawiłoś nas w wielkiej rozpaczy
   Do widzenia, w niebie znowu się zobaczymy
 • Kilka dni temu srebrny medal olimpijski wywalczyła…, 2021

  • W piątek w meczu o złoto ze strony Kanady warto wspomnieć w pierwszej kolejności o Quinn, które będzie pierwszą w historii osobą otwarcie niebinarną z olimpijskim medalem!

 • Pan Tu Nie Stał - Notes "Utrapienia",

  • Śmieci wyrzuca ○ ona ○ on ○ ono ○ wspólne wyjście
 • Reklama banku Nordea,

  • Myślałoś o noworocznych postanowieniach? Dołącz do nas, człowieku.
 • Spotkaj się z nami w pierwszy dzień wiosny! (Federacja Anarchistyczna Wrocław w serwisie Instagram), 2021

  • Organizujemy Dzień Otwarty, w którym będziesz mogła/mogło/mógł z nami pogadać.
 • To sprawa na tyle przełomowa, że warto do niej wrócić raz jeszcze…,

  • To sprawa na tyle przełomowa, że warto do niej wrócić raz jeszcze: w drużynie Kanady, która w piątek wygrała olimpijski turniej piłki nożnej grało Quinn - pierwsza w historii wyoutowana osoba niebinarna, która zdobyła złoty medal olimpijski.
  • O Quinn było tu już w przeszłości kilka notek, ale zawsze warto przypomnieć historię tej postaci. Przy urodzeniu miało przypisaną płeć żeńską i w związku z tym całą karierę grało w ligach kobiecych.
  • W zeszłym roku Quinn wyoutowało się jako osoba transpłciowa niebinarna, informując, że będzie używać zaimków "they/them". […] Warto zwrócić uwagę, że zarówno w klubie, jak i w reprezentacji Quinn otrzymało pełne wsparcie, stwarzając bezpieczną przestrzeń i usuwając z obiegu deadname. Samo zresztą mówiło o tym w trakcie igrzysk, że jest dumne z tego, że podczas turnieju zostało zgłoszone właśnie jako Quinn.
  • O swoim występie na igrzyskach pisało też, że równolegle z tą dumą odczuwa smutek, że wcześniej wiele trans-olimpijek i trans-olimpijczyków przed nią nie mogło żyć zgodnie ze swoją prawdą […].
  • Na turnieju olimpijskim Quinn miało kluczową rolę w zwycięskiej drużynie, w 5 meczach wychodząc w pierwszym składzie oraz raz wchodząc z ławki rezerwowych. Mimo pewnych braków kondycyjnych (w każdym meczu, które zaczynało, było zmieniane już bardzo zmęczone grą), jego występ należy oceniać pozytywnie: grało zaraz przed linią obrony i świetnie sprawdzało się w destrukcji, przerywając często akcje rywalek. W samym finale popisało się w pierwszej połowie fenomenalnym przerzutem ze swojej połowy boiska […].
  • Wielkie gratulacje dla Quinn, które outując się podkreślało, że chce swoim gestem wesprzeć wszystkie osoby transpłciowe!
  • Wielkie dzięki dla Rony Ariel, które pomogłu przy redakcji tej notki i stale pomaga mi też stać się lepszą osobą sojuszniczą.

 • Arlena WittPlease, please me – co proszę? | Po Cudzemu #233 (film w serwisie YouTube), 2021

  • ,,Od słowa ,,please" pochodzi wiele innych słów, np. ,,pleased" /pli:zd/, czyli ,,zadowolony" albo może to być czas przeszły od zadowolić, czyli ,,zadowoliłam", ,,zadowoliłem", ,,zadowoliłom"."
 • Blockbuster (S01 E05), 2022

  • Byłom siedem razy na Malediwach, ale raz to była przesiadka. Pierwsze parę razy byłom z rodzicami…
  • [...] oraz Quinn, które ciągle mówi o sobie, bez urazy.
  • Grałom w rugby, gdy mieszkałom w Londynie przez ćwierć semetru.
 • Blue Period (sezon 1, odcinek 4; Netflix), 2021

  • Odpuszczę. Byłom w zeszłym roku.

 • Nastoletnie łowczynie nagród (sezon 1, odcinek 7; Netflix, napisy), 2020

  • – W autokracji śmierć despoty oznacza, że każdy walczy sam.
   Samo.
   Samo.

 • Sex Education (sezon 3, odcinek 2; wersja z lektorem; tłumaczenie: Krzysztof Kowalczyk), 2021

  • – Znam ją. Wczoraj na mnie wpadła.
   – Mój zaimek jest nijaki, ale luz. Cal.

 • Sex Education (sezon 3, odcinek 8; wersja z lektorem; tłumaczenie: Krzysztof Kowalczyk), 2021

  • Przez jakiś czas używałom bandaży, aż omal nie złamałom żebra. Trzeba wiedzieć, że bandaże z czasem się zaciskają i mogą powodować problemy z oddychaniem.
 • Star Trek: Następne Pokolenie, sezon 5 odcinek 17 „Wyklęci”/„Presja społeczna” (tłumaczenie: Kamil Borek), 2016

  • – Radzisz sobie, jakbyś dorastało w wahadłowcu.
   Dorastałom. Moi rodzice to piloci. Latałom z nimi, zanim umiałom chodzić.
 • Star Trek: Protogwiazda (tłum. Tomasz Kutner, Maciej Kowalski; sezon 1, odcinek 2, „Znalezione nie kradzione”), 2022

  • Żaden robot. Ani on, ani ona. Jestem Meduzjaninem, energetyczną formą życia. Skonstruowałom ten skafander izolacyjny, ponieważ gdybyście tylko zobaczyli moją prawdziwą postać, oszalelibyście.
  • Interesująca z ciebie istota, Dal R'El. Kiedyś też byłom pełne nadziei. A potem mnie schwytali, podobnie jak innych. Zmuszali, bym robiło straszliwe rzeczy. Używali mnie w charakterze broni. Jednak zdołałom uciec.
 • Aleksandra HangelNiebinarni. Walka o przestrzeń (WP Kobieta), 2021

  • - Czuję tę "niezgodność" od wielu, wielu lat, a zaimki są dla mnie częścią ekspresji mojej tożsamości. Wiele lat myślałom, że jestem jakimś błędem natury. Teraz wiem, że po prostu jestem nieco inne. I nie ma w tym nic złego ani nienaturalnego – mówi 21-letnie Ragu.
  • Dlatego, jeśli wykażemy się chęciami, aby osoba, z którą rozmawiamy, czuła się dobrze, zostaniemy zrozumian_.
   Nie zapomniałam powyżej literki. Piszemy "zostaniemy zrozumiane" – każdy wie, że "my" oznacza tu "kobiety". Piszemy "zostaniemy zrozumiani" – wiadomo, pisze to facet. No a jak ma napisać osoba niebinarna? Albo jak napisać, jeśli chcemy objąć naszą wypowiedzią grupę ludzi różnej płci i różnej tożsamości płciowej? Jednym ze sposobów, torujących sobie drogę w języku polskim, jest zastępowanie litery wskazującej na płeć – gwiazdką lub jak powyżej – dolnym myślnikiem.
  • Lu jest 41-letnią osobą niebinarną. Prosi, by zwracać się do niej zaimkami żeńskimi. Czyli "ty: jadłaś, piłaś, spałaś, kochałaś".
   Przez 37 lat mówiła "piłem, jadłem, spałem, kochałem".
   -Żyłam jako facet. Nawet dla mnie było trudne, żeby dopuścić do siebie to, że nim nie jestem. W wieku 18 lat myślałam, że jestem po prostu trans-dziewczyną, ale potem poczułam, że jednak nie. Najtrudniejsze było właśnie wyjście poza ten binarny podział, bo na nim jest całe nasze życie społeczne postawione – szpitale, więzienia, szkoły. Nie chodzi o to, by te osoby niebinarne gdzieś wcisnąć, w którąś z tych kategorii. Musimy się zastanowić nad całą konstrukcją społeczną.
  • Dlatego, kiedy spędzają czas tylko we dwie, dopiero po jakimś czasie Fiona zaczyna się czuć na tyle swobodnie, by przestać się pilnować i wybiera te zaimki, które przychodzą jej naturalnie. - Sama zazwyczaj staram się po prostu kopiować formy, których używa ona. Jeśli pisze czy mówi do mnie "zjadłem obiad", pytam "a co miałeś dobrego?". Pomyłki się oczywiście zdarzają, ale nie robimy z nich niczego wielkiego. Poprawiam się i tyle – tłumaczy 25-latka.
 • Anna KonieczyńskaNiebinarne Ali: Nie czuję się ani kobietą, ani mężczyzną (w: „Vogue”), 2021

  • Urodziłom się kobietą. Kiedyś określałom się jako mężczyzna. Dopiero w wieku nastoletnim dowiedziałom się, że nie muszę identyfikować się z żadną z płci – mówi Ali. Używa neutralnych form, choć wie, że dla neutratywów jest mało zrozumienia.
  • Czuję się odpowiedzialne za tęczowe dzieciaki, ale stawiam wyraźne granice. Mówię, że nie jestem jeszcze terapeutą, dopiero studiuję psychologię, więc nie mogę udzielić nikomu profesjonalnej pomocy. W przyszłości jako osoba psychologiczna będę zajmować się osobami transpłciowymi. Kiedyś byłom transfobem. Z transfobii wyleczyła mnie miłość, bo mój pierwszy chłopak był trans.
  • Odkąd funkcjonuję jako Ali, czuję się bardziej sobą. W końcu mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jestem szczęśliwe i zadowolone z tego, jak wygląda moje życie. Mam już tylko jedno marzenie. Chciałobym zobaczyć w dowodzie osobistym imię „Ali”
 • Bartek ChacińskiSłonko, a to widziałoś? („Polityka” nr 26 (3318)), 2021

  • Gra tę rolę Asia Kate Dillon, prywatnie osoba niebinarna, która przy okazji coraz liczniejszych nominacji do nagród za swoje role wybiera kategorię „aktor” zamiast „aktorka”. Bo trzeciej kategorii nie mają nawet Anglosasi. Na tym się jednak kończą ich problemy – na ekranie postać Taylor można przedstawiać jako intern – i zaczynają nasze, bo po polsku intern to stażysta albo stażystka, co każdorazowo wskazuje na płeć. Forma neutralna? Stażysto, stażyszcze albo stażyszczę, ewentualnie stażystum – tu problem jest nie tylko w tym, że nie znajdziemy tych form w słowniku, ale w samym języku już są. Bo – jak podpowiadają Zaimki.pl – należałoby w takiej sytuacji użyć „obecnych w normatywnej polszczyźnie końcówek neutralnych, takich jak -rze, -cze, -o czy zapożyczonej z łaciny -m”.

   Taylor to zatem piekielnie zdolne, a nawet genialne – o czym można się przekonać w kolejnych odcinkach – stażyszcze. ożna powiedzieć: bożyszcze wśród stażystów firmy Axelroda.
  • Ceniący (z wzajemnością) twórczość Le Guin Stanisław Lem też pozostawił po sobie ciekawe wskazanie. Na końcu tomu „Cyberiada” znajdziemy opowiadanie „Kobyszczę” – o tytułowej maszynie, sztucznej inteligencji (pełna nazwa: Kontemplator Bytu Szczęsny) zbudowanej przez konstruktora Trurla. Owo bohatero albo bohaterze – żeby użyć form proponowanych przez stronę Zaimki.pl – miało sprawdzić, czy rozum jest do pogodzenia ze szczęściem, i było płciowo neutralne. A nazwa Kobyszczę kojarzy się z dzisiejszymi próbami tworzenia neutralnych form, jak choćby artyszczę. czy programiszczę. Przypomina też sympatyczny niebinarny odpowiednik zioma i ziomalki, na który w typach nadsyłanych na plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2020 zwróciła uwagę językoznawczyni Anna Ewa Wileczek: ziomczę.