Słownik terminologii queerowej

Większość zwrotów i wyrażeń związanych ze społecznością LGBTQ+ funkcjonuje w polszczyźnie jako anglojęzyczne wstawki. Poniżej przedstawiamy słownik tłumaczący, co dane określenia oznaczają, i jakie proponujemy dla nich polskie tłumaczenia.

Pamiętaj, że etykietki opisujące tożsamość są z natury subiektywne i niedookreślone. Ten słownik to wspólna próba zebrania powszechnie uznanych definicji terminologii queerowej, ale nie powinien być używany jako źródło autorytatywne. Jedynym autorytetem w kwestii czyjejś tożsamości i najlepszych słów do jej opisania jest… ta osoba.

Udostępnij: