Unikanie form nacechowanych płciowo

Niektóre osoby niebinarne preferują używanie form unikających precyzowania płci zamiast tych nacechowanych czy to binarnie czy niebinarnie. Warto też używać ich mówiąc o osobach, których płci nie znamy. Choć w silnie zgenderyzowanym języku polskim jest to względnie trudne do zrobienia i może lekko zmieniać znaczenie zdania, to jednak wcale nie jest niemożliwe.

Zmiana podmiotu zdania

 • usłyszałam dzwonek telefonu → zadzwonił telefon
 • przestraszyłem się nagłego hałasu → jakiś nagły hałas mnie przestraszył
 • powinieneś skoczyć do sklepu → trzeba by skoczyć do sklepu

Strona bierna

 • zgubił telefon → telefon został zgubiony
 • znalazłam telefon → telefon został znaleziony

Forma bezosobowa

 • pani w urzędzie powiedziała mi → w urzędzie powiedziano mi
 • znalazłam telefon → znaleziono telefon
 • jak jesteś zalogowany, to możesz edytować wpisy → jak się jest zalogowanym, można edytować wpisy

Bezosobowe użycie 3. os. mnogiej

 • pani w urzędzie powiedziała mi → w urzędzie powiedzieli mi

Podmiot logiczny w celowniku

 • przypomniałem sobie → przypomniało mi się
 • zmarzłam → zrobiło mi się zimno
 • zrobiłem → udało mi się zrobić

Bezokolicznikowy czas przyszły

 • będę robiła → będę robić
 • będę jadł → będę jeść

Czas teraźniejszy i przyszły zamiast przeszłego

 • gdy robiłem wczoraj obiad, skaleczyłem się nożem → robię wczoraj obiad i jak się nie skaleczę

Imiesłowy

 • usiadłem na kanapie → usiadłszy na kanapie
 • wypiłam herbatę → wypiwszy herbatę
 • posprzątałem mieszkanie → mieszkanie posprzątane

Unikanie trybu przypuszczającego

 • czy mógłbyś mi pomóc? → czy możesz mi pomóc?
 • może bym tak pojechała na wakacje? → może pojadę na wakacje?

Osobatywy i inne normatywne neutralne rzeczowniki

 • zarządca → osoba zarządzająca
 • kandydaci i kandydatki → osoby kandydujące
 • proszę przyjść do szkoły z mamą lub tatą → proszę przyjść do szkoły z rodzicem

Skrócone zaimki

Choć historycznie formy te są męskie, to współcześnie są na tyle rzadko używanie, że warto próbować je reinterpretować.

 • to dla niego → to dlań
 • mieszkam u niej → mieszkam uń

Skrócone zaimki + strona bierna

Choć historycznie formy te są męskie, to współcześnie są na tyle rzadko używanie, że warto próbować je reinterpretować.

 • zrobiła → było przezeń zrobione

Staropolska, rzeczownikowa odmiana przymiotników

Choć historycznie formy te są męskie, to współcześnie są na tyle rzadko używanie, że warto próbować je reinterpretować.

 • jestem szczęśliwa! → jestem szczęśliw!
 • czemu jesteś taki zmartwiony? → czemu jesteś tak zmartwion?

Skróty

 • Katarzyna Nowak → K. Nowak
 • Szanowny Pan Białek → Sz. P. Białek
 • Towarzyszka Q → Tow. Q