Osobatywy Normatywne

Gdy ogólnouczelniany mail zaczyna się od słów „drodzy studenci”, to użyty tam język włącza jedynie mężczyzn (i inne osoby używające form męskich). Można by ulepszyć ten zwrot, pisząc „drogie studentki, drodzy studenci”, ale wciąż wykluczamy tym osoby, które nie identyfikują się ani z formami męskimi, ani żeńskimi. Bardzo prostym rozwiązaniem jest zastąpienie tych słów zwrotem „drogie osoby studiujące” – jest to jak najbardziej poprawne gramatycznie i włącza wszystkie osoby. Wszystkie jesteśmy osobami!

Osobatywy to konstrukcje typu: „osoba” + imiesłów, „osoba” + przymiotnik, itp. Zupełnie nie wskazują na płeć, są więc idealne do opisu grup czy też pojedynczych osób, których płci nie znamy.

Już teraz używamy wielu osobatywów i nie widzimy w nich nic złego: np. „zaproszenie z osobą towarzyszącą” albo „osoba niebinarna”.

Osobatywy są normatywne i łatwe do tworzenia i odmiany. Można je łączyć z formami ta/tej.

Zwróćmy uwagę, że rodzaj gramatyczny to niekoniecznie to samo co nacechowanie płciowe. Na przykład słowo „rodzic”, choć gramatycznie rodzaju męskiego, jest neutralne płciowo (w odróżnieniu od nacechowanych płciowo „ojciec” i „matka”). Na tej samej zasadzie słowo „osoba”, choć gramatycznie żeńskie, może opisywać każdego, bez względu na płeć.

Form tych używa 68% osób niebinarnych.
Dane na podstawie Niebinarnego Spisu Powszechnego 2024.

Udostępnij:


Przykłady

maskulatyw feminatyw osobatyw
 • kandydat
 • kandydaci
 • kandydatka
 • kandydatki
 • osoba kandydująca
 • osoby kandydujące
 • kucharz
 • kucharze
 • kucharka
 • kucharki
 • osoba gotująca
 • osoba kucharska
 • osoby gotujące
 • osoby kucharskie
 • mężczyzna
 • mężczyźni
 • kobieta
 • kobiety
 • osoba
 • osoba niebinarna
 • osoby
 • osoby niebinarne
 • partner
 • partnerzy
 • partnerka
 • partnerki
 • osoba partnerska
 • osoby partnerskie
 • prezes
 • prezesi
 • prezeska
 • prezeski
 • osoba prezesująca
 • osoby prezesujące