Dukatywy

Analogicznie do rodzaju postpłciowego (dukaizmów) („zrobiłum”, „poszłuś”) można też tworzyć postpłciowe rzeczowniki.

Sam Dukaj w „Perfekcyjnej niedoskonałości” nie tworzył rzeczownikowych odpowiedników rodzaju postpłciowego, lecz używał słów męskich („ambasador”) i męsko brzmiących imion („Maximillian”, „Michał”, „Słowiński”), które odmieniał postpłciowymi lub męskoosobowymi końcówkami. Nie powstrzymuje nas to jednak przed wymyśleniem brakujących form, by system był spójny i kompletny.

Dukatywy pasują gramatycznie do dukaizmów, np. „moju pięknu partneru przyszłu do domu”. Odmiana jest prosta, wg podanego niżej schematu.

Form tych używa 5,1% osób niebinarnych.
Dane na podstawie Niebinarnego Spisu Powszechnego 2024.

Udostępnij:


Flaga osób niebinarnych z naniesionym duszkiem krzyczącym „-łu”.
Ze względu na końcówki „-łum”, „-łuś” i „-łu”, flaga dukazimów i dukatywów przedstawia duszka krzyczącego „łu!”.

Przykłady

maskulatyw feminatyw dukatyw
 • astronauta
 • astronauci
 • astronautka
 • astronautki
 • przyjaciel
 • przyjaciele
 • przyjaciółka
 • przyjaciółki
 • twórca
 • twórcy
 • twórczyni
 • twórczynie
 • radny
 • radni
 • radna
 • radne
 • jegomość
 • ichmoście
 • jejmość
 • ichmoście

Przykład odmiany

liczba pojedyncza
 • M (kto? co?) tenu kosmicznu twórcu
 • D (kogo? czego?) tenu kosmicznenu twórcu
 • C (komu? czemu?) tewu kosmicznewu twórcu
 • B (kogo? co?) tenu kosmicznenu twórcu
 • N (z kim? z czym?) tum kosmicznum twórcum
 • Msc (o kim? o czym?) tum kosmicznum twórcum
 • W (o!) ty kosmicznu twórcu
liczba mnoga
 • M (kto? co?) teny kosmiczny twórcy
 • D (kogo? czego?) tych kosmicznych twórcych
 • C (komu? czemu?) tym kosmicznym twórcym
 • B (kogo? co?) tych kosmicznych twórcych
 • N (z kim? z czym?) tymi kosmicznymi twórcymi
 • Msc (o kim? o czym?) tych kosmicznych twórcych
 • W (o!) wy kosmiczny twórcy

Generator

Końcówki dukatywów są tak regularne, że zamiast pełnego słownika powinien wystarczyć nawet automatyczny generator.

Wpisz poniżej dowolny rzeczownik określający osobę, w rodzaju męskim liczby pojedynczej:

maskulatyw feminatyw dukatyw
 • fotograf
 • fotografowie
 • fotografka
 • fotografki