Moje zaimki to:

on■/je■

(Formy z cenzurą)

Przykłady użycia w zdaniu:

 • Myślę, że on■ jest bardzo mił, przyjacielsk■ i urzekając.
 • Tęsknię za je■ śmiechem.
 • Chciałbym je■ posłuchać.
 • Chciałbym posłuchać właśnie je■.
 • Napiszę do nie■ później.
 • Powiedziałm je■, że je■ lubię.
 • Powiedziałm to właśnie je■.
 • To wszystko dzięki nie■.
 • Spotkałm je■ wczoraj.
 • Spotkałm właśnie je■.
 • Wycelowałm w ni■ palcem.
 • Posz■łm z ni■ do szkoły.
 • Rozmawialiśmy o ni■ ostatnio.
 • Chciałbyś pójść do kina?
 • Czy będziesz grał z nami?
 • Kiedy będziesz m się z nami spotkać?
 • Gdy byłm w domu, zaczłm gotować.
 • Dostałm wyniki egzaminu i jestem z nich zadowolon.
 • Każd z nich chciał czego innego.
 • To miło, że nas pan■ odwiedza.
 • Czy będzie pan■ kontynuować subskrypcję?

Odmiana:

Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
on■ je■ / je■ / nie■ je■ / je■ / nie■ je■ / je■ / ni■ ni■ ni■

Skąd w polszczyźnie tyle różnych form zaimków? Zapraszamy do lektury artykułu: Co warto wiedzieć o używaniu (i tworzeniu) zaimków?

1 os. 2 os. 3 os. Przymiotniki
–■m –■ś –■ –■

Udostępnij:


O co chodzi w tej stronie?

Polska gramatyka jest skomplikowana i silnie zgenderyzowana. Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest używanie innych form niż „on” i „ona”.

Udostępniamy tutaj linki do przykładów użycia (w prostych zdaniach oraz w tekstach kultury: literaturze, prasie, filmach, serialach, muzyce) zaimków i innych form płciowych – nie tylko normatywnych „on” i „ona”, lecz także form niebinarnych, takich jak rodzaj neutralny czy postpłciowy.

Dlaczego należy je respektować? Bo zwracanie się do kogoś tak, jak sobie życzy, jest podstawą relacji społecznych. Nie powiesz do Ani „Franku”, nie powiesz „na ty” do osoby, z którą jesteś „na pan”, itp. A są osoby, które nie chcą, by im mówić „on” ani „ona”. Czy to uszanujesz, świadczy wyłącznie o Tobie.

Warto wrzucić link do swoich zaimków na swoje profile na portalach społecznościowych – nawet jeśli jesteś cis (= nie trans) i używasz „on” lub „ona”. – ponieważ dzięki temu pokazujesz wsparcie dla społeczności trans i normalizujesz podawanie zaimków przez osoby, których zaimki nie są oczywiste (więcej powodów tutaj).

Formy neutralne płciowo – jak np. „moi drodzy/drogie”, „drogie osoby”, „wszys* chętn*”, „jesteś wspaniałx”, itp. – są też przydatne, gdy zwracasz się do grupy ludzi lub do osoby, której płci nie znasz.

Już teraz w codziennej polszczyźnie używamy wielu form neutralnych płciowo: „moje kochanie zrobiło mi niespodziankę”, „proszę przyjść do szkoły z rodzicem”, „w urzędzie powiedziano mi, że...”, „dzwonili z gazowni”, „będę robić”, itp. Tutaj idziemy po prostu o krok dalej.

Strona główna