Zaimki w rodzaju postpłciowym

2021-02-13 | @andrea

napis „tenu, tamtenu, oewnu” na tle rozmytej flagi osób niebinarnych

Czasowniki w rodzaju postpłciowym są bardzo proste: wystarczy wziąć formę żeńską i zamienić „a” na „u”. Chciałam → chciałum; poszłaś → poszłuś; zrobiła → zrobiłu. Rzeczowniki i przymiotniki to także nic trudnego, wystarczy wymienić końcówkę na „-u”. Mądru; szybku; kosmonautu; przedszkolanku… Natomiast postpłciowe zaimki mogą już sprawiać trochę kłopotów. Dlatego chcemy tu zebrać tabelki z postpłciowymi zaimkami – nie tylko osobowymi.

Osobowe

l. poj.l. mn.
Mianownik kto? co?onuony
Dopełniacz kogo? czego?jenu / nienuich / nich
Celownik komu? czemu?wuim
Biernik kogo? co?nuny
Narzędnik z kim? z czym?numnimi
Miejscownik o kim? o czym?numnich

Dzierżawcze

l. poj.l. mn.
Mianownik kto? co?mojutwojunaszuwaszu
Dopełniacz kogo? czego?mojenutwojenunaszenuwaszenu
Celownik komu? czemu?mojewutwojewunaszewuwaszewu
Biernik kogo? co?mojutwojunaszuwaszu
Narzędnik z kim? z czym?mojumtwojumnaszumwaszum
Miejscownik o kim? o czym?mojumtwojumnaszumwaszum
Wołacz o!mojutwojunaszuwaszu

Wskazujące

l. poj.l. mn.
Mianownik kto? co?tenutamtenuowenutenytamtenyoweny
Dopełniacz kogo? czego?tenutamtenuowenutenychtamtenychowenych
Celownik komu? czemu?tewutamtewuowewutenymtamtenymowenym
Biernik kogo? co?tenutamtenuowenutenytamtenyoweny
Narzędnik z kim? z czym?tumtamtumowumtumytamtumyowumy
Miejscownik o kim? o czym?tumtamtumowumtumychtamtumychowumych

Pytajacy, względny

Mianownik kto? co?któru?
Dopełniacz kogo? czego?którenu?
Celownik komu? czemu?którewu?
Biernik kogo? co?któru?
Narzędnik z kim? z czym?którum?
Miejscownik o kim? o czym?którum?

Nieokreślony

Mianownik kto? co?ktosiu
Dopełniacz kogo? czego?ktosienu
Celownik komu? czemu?ktosiewu
Biernik kogo? co?ktosiu
Narzędnik z kim? z czym?ktosium
Miejscownik o kim? o czym?ktosium

Przeczące

Mianownik kto? co?niktu
Dopełniacz kogo? czego?niktenu
Celownik komu? czemu?niktewu
Biernik kogo? co?niktu
Narzędnik z kim? z czym?niktum
Miejscownik o kim? o czym?niktum

Udostępnij: