Słownik inkluzywnego języka

Język jest nośnikiem myśli, nośnikiem kultury, podstawą komunikacji. Wpływa na to, co robimy i jak myślimy. Jeśli chcemy tworzyć społeczeństwo otwarte na różnorodność i akceptujące odmienność, to nasz język też musi być włączający.

Inkluzywny język to nie tylko rzeczowniki i nie tylko kwestie płciowości. Poniżej przedstawiamy słownik, w którym zbieramy sugestie, jakich konstrukcji lepiej unikać i dlatego, oraz czym je zastępować.

Udostępnij: