Rodzaj żeńskoosobowy

2021-05-12 | Julia Brodowska

To jest wpis gościnny. Rada Języka Neutralnego go nie stworzyła, ale popiera 😉

Nazywam się Julia Brodowska. Jestem artystką interdyscyplinarną, twórczynią prac wideo, fotografii i organizatorką akcji o charakterze społecznym.

Obecnie pracuję nad projektem artystycznym, dotyczącym widzialności kobiet, która ściśle wiąże się z uwarunkowaniami językowymi. Chciałabym zaproponować zmianę formy zwracania się do grup składających się z osób wszystkich płci.

Rozdzielanie zwrotów na formę męską i żeńską powoduje wydłużenie procesu komunikacji, co często jest utrudnieniem. Dlatego przyjęto, że w takich sytuacjach używany jest rodzaj męskoosobowy. Ten wybór podkreśla patriarchalność systemu i jest wyborem uwarunkowanym kulturowo. Rodzaj męskoosobowy używany w odniesieniu do mężczyzn, jest właściwy również w przypadku grup mieszanych i przyjmowany za normatywny. Rodzaj niemęskoosobowy stosowany jest wobec grup kobiet, dzieci (niezależnie od płci), roślin, zwierząt oraz przedmiotów, co samo w sobie odzwierciedla patriarchalny podział świata na mężczyzn i tak zwaną resztę. Nie można więc uznać tego podziału za równościowy.

„Za pomocą języka nazywamy świat i określamy właściwości rzeczy, które dostrzegamy, których używamy, z którymi się spotykamy (…) Za pomocą języka oceniamy siebie i otaczający nas świat.” (Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Nieużywanie feminatywów lub używanie ich wyłącznie w odniesieniu do niższego szczebla zawodowego oraz na przykład stygmatyzacja ofiar gwałtu poprzez używanie wobec nich strony biernej pokazują, że język najpełniej odzwierciedla problemy kobiet współczesnego świata.

Zdając sobie sprawę z wagi i znaczenia słów, proponuję odwrócenie istniejącej sytuacji i wprowadzenie rodzaju żeńskoosobowego jako normatywnego, w odniesieniu do grup składających się z osób wszystkich płci, zarówno w sytuacjach oficjalnych (w instytucjach, placówkach, organizacjach), jak i w swobodnej wymianie form grzecznościowych. Przykładowo zwrot: „Drogie Studentki - zrobiłyśmy zmiany w regulaminie.” jest jak najbardziej poprawną formą zwrotu zarówno do grona mężczyzn, kobiet, jak i grup mieszanych.

Wszelkie wypowiedzi, pisma w tej formie chętnie przyjmę na maila (kontaktjuliabrodowska@gmail.com) w ramach dokumentacji postulatu.

Wsparcie

Jeśli chcesz się zrzucić na serwer, domeny, wlepki itp., lub zwyczajnie postawić autorzom piwo, możesz skorzystać z poniższych linków:

Ko-Fi PayPal BTC

Udostępnij: